Autizmus

Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú konverzáciu. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov – osoby s autizmom majú problémy udržiavať funkčnú komunikáciu s ostatnými, a teda majú veľmi obmedzené možnosti vytvárať vzťahy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.

Jindra a Ríša

in Autizmus, DMO, Epilepsia

Jindra a Ríša Jindra a Ríša Jindra a Ríša1 Jindra – Autista-nekomunikuje, nie je očný kontakt / Ríša – Hemipareticka DMO, susp. ALD, vysokofunkčný autizmus, opozdený vývoj reči, EPI,…. očný kontakt slabý, rozumie jednoduchým pokynom, naje sa, plienky nanoc,…. MRI-cystická encefalomalacia vľavo, hypoplazia celej ľavej hemisféry Jindra- autizmus, Ríša- DMO, ALD, EPI, vysokofunkčný autizmus / […]