Diparetický syndróm

Robko K.

in Diparetický syndróm, DMO

Robko K. Narodil sa ako zdravé dieťa, do 10.mesiacov sa vyvijal normalne,ako zdrave dieťa. Zlom-v 10. mesiaci života sa prejavili prvé príznaky (po vakcíne) – špičkovanie ,strata ocneho kontaktu,strata komunikacie,a diagnostikovaný bol v 18 mes. života. Diparetický syndróm, porucha vývinu expresívnej zložky reči, pravdepodobne po podanej vakcine. Pohyblivosť, uvoľnenie svalstva, samostatnosť.?????? Dnes sa Robko bezproblémov […]