Mozgová porážka

Cievna mozgová príhoda (iné názvy pozri nižšie) je náhle sa rozvíjajúce postihnutie určitého okrsku mozgového tkaniva vzniknuté poruchou jeho prekrvenia.

Vlado H.

in Mozgová porážka

Vlado H. V r.2005 – prekonal mozgovú porážku. Ľavostranná hemiparéza, ľavá ruka visí bezvládne vedľa tela. Zovrená v päsť, ohnutá v zápästí. Po 2 rokoch stav stagnuje.Preto sme sa rozhodli pre liecbu… Mozgová porážka Poruchy emócií: – sústavne plače bez príčiny, je mrzutý, výbušný … – 2 mesiace po liečbe – je vyrovnaný, komunikatívny, kľudný. […]