Pacienti

Viktória S.

in Skolióza
Viktória S.
  • Spondylokostálna dysplazia vľavo, Diplomyelia Th/L, Syringomyelia Th/L, Spina bifida occulta (rázštep chrbtice) Th-L, Canalis L/S apertus, sy.L/S dysgenézy, Agenéza rebier vľavo Th IV.-VI., Kyfoskolióza, Dysplazio coxae III., Pes equinovarus l.sin (vľavo), Ľavé predkolenie kratšie. Nevyvinuté svaly. Noha nepohyblivá v členku a prstoch
  • Syndróm pripútanej miechy
  • Hneď po 1. liečbe začala dovtedy nehybnou nožičkou vydupávať pesničku. Urobila dvih a ťah v členku.
  • Po roku po 2. liečbe prsty stočené dovnútra a zdeformované prestali byť tuhé a sú poddajné a uvoľnené a sú vystreté. Deformita sa začala narovnávať, klenba sa upravuje. Hrudníkové deformity sa tiež zmierňujú. Páči sa mi to 0 Tweet Viktória S. Uložiť © 2016 DR-EVA-THERAPY Úvod Moje spomienky na Afriku Časté otázky Mapa Kontakt
1. Liečba

Stav lavej nohy pred liečbou:zdeformovana,tuha – Po liečbe:volna,palce vystrete

Skolióza pred liečbou a po liečbe:

Hrudník pred liečbou a po liečbe:

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *