Pacienti

Vitko P.

in DMO
Vitko P.
  • Tetra narodený ako úplne zdravé dieťa, v termíne, 4kg pred očkovaním sedel, stál pri nábytku, chodil pri nábytku, chodil s detským chodítkom, štvornožkoval, hovoril prvé slová mama, tata, baba, sám jedol po očkovaní prestal chodiť pri nábytku, prestal štvornožkovať, len ležal a plazil sa, úplne prestal rozprávať, celé dni spal, budil sa len na jedenie
  • spastická kvadruparéza, DMO
  • prekonaný zápal mozgu po očkovaní v 16.mesiaci vakcínou Priorix
  • Vitko navštívil prvý krát Egypt v r. 2013 ako 2,5ročný, čiže rok po očkovaní. Nechodil za ruku, len za obidve ruky, nosil plienky, nerozprával.

spastická kvadruparéza, obraz DMO, prekonaný zápal mozgu po očkovaní v 16.mesiaci vakcínou Priorix Tetra narodený ako úplne zdravé dieťa, v termíne, 4kg pred očkovaním sedel, stál pri nábytku, chodil pri nábytku, chodil s detským chodítkom, štvornožkoval, hovoril prvé slová mama, tata, baba, sám jedol po očkovaní prestal chodiť pri nábytku, prestal štvornožkovať, len ležal a plazil sa, úplne prestal rozprávať, celé dni spal, budil sa
len na jedenie, trvalo asi 3 mesiace kým začal znova aspoň štvornožkovať a chodiť s pomocou za ruky, začal sa enormne báť vody, neznášal ležať na chrbte, pri prebalovaní začal krížiť nohy, bol stále viac spastický, 4mesiace po očkovaní dostal diagnózu DMO, spastická kvadruparéza s axiálnou hypotoniou.

1. liečba

Vitko navštívil prvý krát Egypt v r. 2013 ako 2,5ročný, čiže rok po očkovaní. Nechodil za ruku, len za obidve ruky, nosil plienky, nerozprával. Nevie zdvihnúť dohora ruky, nevie sedieť v šikmom sede alebo v tureckom sede, má kyfózu. Po 2týždňovej liečbe nás po dlhej dobe znovu objal, keïže sa mu uvoľnila spasticita v rukách, aj nohách.
Pred Egyptom bol veľmi slintavý, nosil neustále podbradník, hneï po prvej liečbe sa slinivosť znížila takmer na nulu.
Doma, mesiac po návrate, urobil spontánne krok od gauču ku mne, bohužiaľ sa to už neopakovalo.

2. liečba

Na druhú liečbu (2014) sme išli už na 4 týždne, tento pobyt bol absolútne prelomový v jeho liečbe. Pri takom dlhom čase sa stihne veľmi veľa a preto sme odchádzali s úplne novým dieťaťom. Uvoľnené ruky, nohy, zlepšenie mentálnej stránky. Začal plávať v koliesku, rok predtým nechcel ísť do vody, mal panický strach z vody. Tento rok začal plávať, ale len v bazéne, kde nie sú vlny, dokonca sa odrážal do krajov a trochu kopal nohami. Začal sa húpať na húpacom koníku, predtým nechápal čo má robiť, ako sa hýbať. Mal tak uvoľnené nohy a rozkrok, že dokázal urobiť špagát. Krásne sám od seba sedel v šikmom aj tureckom sede. Dva mesiace pred druhou liečbou začal Viťko hovoriť prvé slová.

Tretí rok (2015) sme leteli na dva pobyty po 2 týždňoch, štvrtý rok (2016) na jeden 3-týždňový pobyt, piaty rok (2017) tiež na 3- týždňový pobyt.

Na týchto pobytoch sa snažíme udržať Viťka v stave, kedy má uvoľnené nohy, ruky, aby mohol v pohode rehabilitovať. Vždy pred Egyptom intenzívne komunikujeme s fyzioterapeutmi ktorí dávajú tipy na miesta na tele kde treba niečo riešiť, keïže Viťko za posledné dva roky veľmi vyrástol, čo prináša u DMO detí nové problémy pri už uvoľnenom tele. Fyzioterapeuti vravia že je Viťko krásne uvoľnený, dobre cvičí, rozumie pokynom, a zvládne stále väčšiu záťaž. Vie cvičiť 1,5 až 2 hodiny vkuse. Každým rokom sa Viťkovi zlepšuje rovnováha, čo mu umožňuje urobiť pár krokov bez pomoci.

Neurológovia konštatujú že je hybnosť končatín vo všetkých smeroch a spasticita je len v čase keï je dieťa v napätí (bojí sa, smeje sa, zľakne sa). Pri konzultácii v r. 2017 na operáciu Ulzibát, ktorú absolvujú takmer všetky deti so spasticitou cca každé dva roky skonštatoval chirurg, že na operáciu nie je dôvod, keïže Viťko nemá nič skrátené a
stuhnuté.

Viťko dnes ako 6,5 ročný je po 6-tej liečbe

– pohybovo je veľmi zdatný, vie sedieť, štvornožkovať, sám stáť na chvíľku, väčšinou však potrebuje pridržiavať sa,
– prejde pár metrov bez pomoci, pomaly, zatiaľ len u fyzioterapeutov, doma uprednostňuje presun po štyroch
– na dlhšie presuny používa chodítko už od 3 rokov, vie sa s ním krásne vyhýbať a vie ísť aj hore kopcom a dole kopcom, prejde aj 1-3km za deň v chodítku, používa chodítko nielen v interiéri, ale aj vonku, na chodníku, v obchode, v piesku na pláži alebo v zime na snehu,

– vie vyliezť na stoličku, zliezť zo stoličky
– vie sám jesť lyžičkou a vidličkou
– vie piť z flaše, z pohára
– hlási sa na potrebu, plienky nosí len v noci a na dlhšie presuny autom a lietadlom,
– hovorí asi 12 slov, používa aj znaky a zvuky na dorozumievanie sa
– rozumie všetkému, má komunikačný zámer, vyhľadáva ľudí aby s nimi komunikoval, odpovedá na otázky svojim spôsobom
– kreslí si zatiaľ len čarbaním, vyberá si farby, má horší úchop
– rozoznáva farby, vie ich aj pomenovať slovami, zvukmi, znakmi
– vie počítať do 3
– vie pracovať s tabletom
– spolupracuje pri vyzliekaní a obliekaní, vie si vyzuť topánky aj ponožky
– doma chce vždy zapnúť a vypnúť svetlo, otvoriť dvere, vodu, pomáha pri varení, napr. krája vajíčka
– navštevuje materskú škôlku pre deti s telesným postihnutím do ktorej chodí veľa zdravých detí, takže je akoby integrovaný a má vzor od zdravých detí
– na ihrisku deti vyhľadáva, hraje sa s nimi, naháňa sa
– posledný polrok sa výrazne zlepšila pamäť, Viťko si pamätá rovnako ako zdravé deti
– oveľa viac chápe, je rozumnejší, vie viac logicky spájať veci

Viťko sa po areáli hotelu presúval ako vždy v chodítku

Viťko aktuálne podstupuje liečbu v Egypte u Dr Augustínovej. Po návrate ho čaká leto a jeseň s naplánovanou intenzívnou fyzioterapiou. Ďakujeme, že cez príspevky na stránke Ľudia ľuďom darujete Vitkovi hodiny rehabilitácie. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4132

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *